Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG TRƯỜNG - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Cường- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0975.533.476

Email:ubndquangtruong@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa