Trang chủ   /   An ninh - Quốc phòng

Quảng Trường khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ngày 08 tháng 11 năm 2017 xã Quảng Trường khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 năm

Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG TRƯỜNG
  • Địa chỉ: Thôn Châu Thanh xã Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (02373)978210 ; Email: ubndquangtruong@gmail.com
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa