Trang chủ   /   Tin tức   /   đề án sáp nhập thôn xã quảng trường
đề án sáp nhập thôn xã quảng trường
đề án sáp nhập thôn xã quảng trường

 

Xã  Quảng Trường có diện tích tự nhiên 695.63 ha, dân số 6594 người, 1517 hộ; toàn xã hiện có 08 thôn.

Trong những năm qua, hoạt động của thôn trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp uỷ đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội cấp trên được triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương; phòng chống và đẩy lùi  các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, công tác tổ chức, hoạt động của thôn còn nhiều tồn tại bất cập, quy mô thôn nhỏ nên số tổ chức, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn cao làm tăng chi ngân sách nhà nước, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tế nói trên, việc sáp nhập thôn để thành lập thôn mới trên địa bàn xã Quảng Trường là quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp phù hợp với xu thế chung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn đồng thời tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các cụm dân cư có quy mô rộng lớn hơn, tăng cường khả năng huy động nguồn lực đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư.

II. HIỆN TRẠNG CÁC THÔN THUỘC XÃ QUẢNG TRƯỜNG.

Xã Quảng Trường hiện có 08 thôn. Cụ thể như sau:

1. Thôn Phú Cường:

- Diện tích: 126.16 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 63.8 ha; Đất ở 18.2 ha; Đất khác 62.36 ha;

- Dân số: 1302 người; số hộ: 301 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 985 m2

- Khu thể thao thôn: diện tích 3159 m2 (có quy hoạch, chưa thực hiện)

- Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Thịnh Bình, Châu Thanh; Tây giáp xã Quảng Vọng; Nam giáp thôn Thịnh Bình; Bắc giáp xã Quảng Ngọc.

2. Thôn  Thịnh Bình:

- Diện tích: 108.62 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 44.08 ha; Đất ở 14.71 ha; Đất khác 64.54 ha;

- Dân số: 919 người; số hộ: 218 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 2099 m2

- Khu thể thao thôn: diện tích 2430 m2 (có quy hoạch, chưa thực hiện)

- Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Châu Thanh; Tây giáp núi Trường; Nam giáp xã Quảng Vọng; Bắc giáp thôn Phú Cường.

3. Thôn  Châu Thanh:

- Diện tích: 99.51 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 44.69 ha; Đất ở 15.34 ha; Đất khác 54.82 ha;

- Dân số: 1054 người; số hộ: 253 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 877 m2

- Khu thể thao thôn: có; diện tích 5700 m2 (Sân vận động cũ UBND xã)

- Vị trí địa lý: Đông giáp Sông Trường, xã Quảng Khê; Tây giáp thôn Thịnh Bình; Nam giáp thôn Thịnh Bình; Bắc giáp thôn Phú Cường.

          4. Thôn Trung Đông:

- Diện tích: 65.9 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 35.4 ha; Đất ở 9.82 ha; Đất khác 30.50 ha;

- Dân số: 815 người; số hộ: 180 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 644 m2

- Khu thể thao thôn: diện tích 2700 m2 (có quy hoạch, chưa thực hiện)

- Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Lộc Trường; Tây giáp thôn Châu Thanh; Nam giáp xã Quảng Khê; Bắc giáp Châu Thanh.

5. Thôn Lộc Trường:

- Diện tích: 56.61 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 29.3 ha; Đất ở 8.29 ha; Đất khác 27.41 ha;

- Dân số: 590 người; số hộ: 146 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 925 m2

- Khu thể thao thôn: có; diện tích 3818 m2

- Vị trí địa lý: Đông giáp xã Quảng Lĩnh; Tây giáp thôn Trung Đông; Nam giáp xã Quảng Lĩnh; Bắc giáp thôn Đồng Tiến.

6. Thôn Đồng Tiến:

- Diện tích: 121.75 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 72.44 ha; Đất ở 16.43 ha; Đất khác 49.31 ha;

- Dân số: 1046 người; số hộ: 238 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 1764 m2

- Khu thể thao thôn: diện tích 5300 m2 (có quy hoạch, chưa thực hiện)

- Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Phúc Lợi; Tây giáp thôn Châu Thanh; Nam giáp thôn Lộc Trường; Bắc giáp thôn Phúc Lộc, xã Quảng Ngọc.

7. Thôn Phúc Lộc:

- Diện tích: 41.55 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 24.68 ha; Đất ở 5.85 ha; Đất khác 16.87 ha;

- Dân số: 375 người; số hộ: 85 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 995 m2

- Khu thể thao thôn: có; diện tích 4902 m2

- Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Đồng Tiến; Tây giáp xã Quảng Ngọc; Nam giáp thôn Đồng Tiến; Bắc giáp xã Quảng Ngọc.

          8. Thôn Phúc Lợi:

- Diện tích: 75.53 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 46.8 ha; Đất ở 4.91 ha; Đất khác 28.73 ha;

- Dân số: 493 người; số hộ: 96 hộ;

- Số người hoạt động không chuyên trách: 4 người;

- Nhà văn hóa thôn: có; diện tích 1024 m2

- Khu thể thao thôn: diện tích 1701 m2 (có quy hoạch, chưa thực hiện)

- Vị trí địa lý: Đông giáp xã Quảng Bình, xã Quảng Lĩnh; Tây giáp thôn Đồng Tiến; Nam giáp xã Quảng Lĩnh; Bắc giáp xã Quảng Bình.

III. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN MỚI.

          Dựa trên cơ sở vị trí địa lý, sự phân bố dân cư, 2 trục giao thông chính (tuyến đường Quảng Ngọc đi Quảng Khê, tuyến đường ngõ Hoa An đi cầu Tiên Long), tuyến mương B22, để sáp nhập thôn mới tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý hành chính, giữ gìn an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương... Đối với các hộ, khẩu sinh sống ở địa bàn ngoài xã mà chưa chuyển đi, ở thôn nào thì được tính cho thôn mới sau khi sáp nhập.

1. Sáp nhập một phần của thôn Thịnh Bình + khu dân cư mới đường Nạt vào thôn Phú Cường, giữ nguyên tên thôn là Phú Cường, có địa giới hành chính như sau: Phía Bắc trục đường cầu Tiên Long đi núi Trường (đoạn tuyến từ B22 đi núi Trường) + phía Tây B22 kéo lên sát xã Quảng Ngọc sang Quảng Vọng về phía Tây và Tây Bắc.

- Nhà văn hóa thôn: Sử dụng nhà văn hóa thôn Phú Cường hiện tại

- Dân số: 1402 người, 322 hộ, diện tích 134.78 ha;

- Vị trí địa lý: Đông giáp B22; Tây giáp xã Quảng Vọng; Nam giáp thôn Châu Sơn (mới); Bắc giáp xã Quảng Ngọc

2. Sáp nhập phần lớn thôn Thịnh Bình (trừ các hộ sáp nhập vào Phú cường) và thôn Châu Thanh (trừ một số hộ phía đông đường Quảng Ngọc đi Quảng Khê) để thành thôn mới lấy tên thôn là Châu Sơn, có địa giới hành chính như sau: Phía Tây trục đường Quảng Ngọc đi Quảng Khê (đoạn từ ngã tư bưu điện đến sát địa phận xã Quảng Khê) + Phía nam tuyến đường ngõ Hoa An đi cầu Tiên Long (đoạn ngã tư bưu điện đến ngõ Hoa An).

- Nhà văn hóa thôn: Sử dụng nhà văn hóa thôn Thịnh Bình cũ

- Dân số: 1898 người, 457 hộ, diện tích 199.51 ha;

- Vị trí địa lý: Đông giáp đường Quảng ngọc đi Quảng khê; Tây giáp núi Trường ; Nam giáp sông Trường, xã Quảng Khê; Bắc giáp đường ngõ Hoa An đi cầu Tiên Long.

3. Sáp nhập thôn Trung Đông và thôn Lộc Trường + một số hộ thôn Châu Thanh, Lộc Trường... (số hộ nằm phía đông đường Quảng Ngọc đi Quảng Khê) thành thôn mới lấy tên là thôn Trường Thành, có địa giới hành chính như sau: Phía đông tuyến đường Quảng Ngọc đi Quảng Khê (đoạn tuyến từ ngã tư bưu điện đến giáp Quảng Khê), phía nam tuyến đường ngõ Hoa An đi cầu Tiên Long (đoạn tuyến ngã tư bưu điện đến hết khu đất ở xen cư Đồng Tiến).

- Nhà văn hóa thôn: Sử dụng nhà văn hóa thôn Lộc Trường cũ (về lâu dài quy hoạch và xây dựng ra khu trại chăn nuôi cũ).

- Dân số: 1386 người, 320 hộ, diện tích 122.71ha;

- Vị trí địa lý: Đông giáp xã Quảng Lĩnh; Tây giáp đường Quảng Ngọc đi Quảng Khê; Nam giáp xã Quảng Lĩnh; Quảng Khê; Bắc giáp đường ngõ Hoa An đi cầu Tiên Long.

4. Sáp nhập thôn Đồng Tiến, thôn Phúc Lộc, thôn Phúc Lợi và khu dân cư mới (đồng Hiếc của Châu Thanh+Đồng Tiến) để thành lập thôn mới lấy tên là thôn Đồng Tâm, có địa giới hành chính như sau: Phía đông B22 (từ cống đồng Hiếc- Châu Thanh trở lên), phía bắc tuyến đường ngõ Hoa An đi cầu Tiên Long (đoạn tuyến từ cống đồng Hiếc- Châu Thanh đến sau khu dân cư mới Đồng Tiến) kéo lên phía Đông và Đông Bắc đến giáp đất Quảng Ngọc, Quảng Bình.

- Nhà văn hóa thôn: Sử dụng nhà văn hóa thôn Đồng Tiến cũ;

- Dân số:  1908 người, 418 hộ, diện tích 238.83 ha;

- Vị trí địa lý: Đông giáp xã Quảng Bình, xã Quảng Lĩnh; Tây giáp Trường Thành (mới), B22; Nam giáp xã Quảng Lĩnh; Bắc giáp xã Quảng Ngọc.

IV. QUY TRÌNH SÁP NHẬP THÔN.

* Bước 1:

- Thành lập Ban chỉ đạo về sáp nhập thôn.

- Triển khai các văn bản về việc sáp nhập thôn của cấp có thẩm quyền đến cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể cấp xã, thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn, bí thư chi bộ, trưởng thôn

- Tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn.

* Bước 2:

- UBND xã ban hành đề án sáp nhập thôn để triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn xã.

- Tổ chức hội nghị thôn:

+ Thành phần: Cử tri đại diện hộ (mỗi hộ một cử tri đại diện tham gia hội nghị)

+ Nội dung:

► Phổ biến khái quát các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sáp nhập thôn

► Triển khai đề án của BCĐ xã về việc sáp nhập thôn để nhân dân bàn bạc, thống nhất, cho ý kiến (bằng phiếu); tổng hợp báo cáo kết quả về BCĐ xã.

Nếu hội nghị thôn không đảm bảo số cư tri đại diện hộ tham gia hội nghị theo quy định hoặc không đạt trên 50% cử tri đại diện hộ đồng ý về việc sáp nhập thôn thì trưởng thôn phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn phát phiếu đến hộ trong thôn xin ý kiến lần 2 về việc sáp nhập thôn để tổng hợp kết quả báo cáo ban chỉ đạo xã.

* Bước 3:

- Ban chỉ đạo tổng hợp kết quả ý kiến của nhân dân trong toàn xã về việc sáp nhập thôn và các nội dung của đề án như: địa giới hành chính của từng thôn, tên thôn, nhà  văn hóa thôn….(như dự kiến ở phần III Đề án). Báo cáo Đảng ủy, TT. HĐND và UBND xã

- Căn cứ kết quả ý kiến của cử tri, UBND xã lập tờ trình đề nghị Thường trực HĐND xã mở kỳ họp HĐND để Nghị quyết về việc sáp nhập thôn và lập hồ sơ báo cáo UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định.

* Bước 4:

- Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập thôn UBND xã xây dựng kế hoạch bầu trưởng thôn theo quy định tại thông tư 04/2012, 09/2017 của Bộ nội vụ và Nghị quyết liên tịch số 09/2008 của Chính phủ và UB.TWMTTQ Việt Nam.

- Các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội lập kế hoạch kiện toàn tổ chức tại thôn theo quy định của Đảng và Điều lệ, Hướng dẫn của các tổ chức chính trị xã hội cấp trên.

V. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ  SAU SÁP NHẬP THÔN.

1. Thôn Phú Cường:

- Chi bộ có 55 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận có 8 thành viên; Chi đoàn Thanh niên có 24 đoàn viên; Chi hội Cựu chiến binh có 84 hội viên; Chi hội Phụ nữ có 151 hội viên; Chi hội Nông dân có 165 hội viên.

- Người hoạt động không chuyên trách là 4 người

 

2. Thôn Châu Sơn:

- Chi bộ có 75 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận có 8 thành viên; Chi đoàn Thanh niên có 40 đoàn viên; Chi hội Cựu chiến binh có 148 hội viên; Chi hội Phụ nữ có 276 hội viên; Chi hội Nông dân có 176 hội viên.

- Người hoạt động không chuyên trách là 4 người.

3. Thôn Trường Thành:

- Chi bộ có 57 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận có 8 thành viên; Chi đoàn Thanh niên có 31 đoàn viên; Chi hội Cựu chiến binh có 112 hội viên; Chi hội Phụ nữ có 176 hội viên; Chi hội Nông dân có 143 hội viên.

- Người hoạt động không chuyên trách là 4 người.

4. Thôn Đồng Tâm:

- Chi bộ có 60 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận có 8 thành viên; Chi đoàn Thanh niên có 41 đoàn viên; Chi hội Cựu chiến binh có 94 hội viên; Chi hội Phụ nữ có 232 hội viên; Chi hội Nông dân có 145 hội viên.

- Người hoạt động không chuyên trách là 4 người

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN.

          1. Công tác triển khai, tuyên truyền và tổ chức hội nghị nhân dân xin ý kiến về việc sát nhập thôn xong trước ngày 11 tháng 5 năm 2018.

          2. Tổng hợp kết quả ý kiến nhân dân về việc sát nhập thôn, tổ chức kỳ họp HĐND nghị quyết về việc sát nhập thôn xong trước ngày 14 tháng 5 năm 2018.

          3. Ngày 15 tháng 5 năm 2018 lập hồ sơ báo cáo UBND huyện Quảng Xương

 

 


Các bài viết gần đây

Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG TRƯỜNG
  • Địa chỉ: Thôn Châu Thanh xã Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (02373)978210 ; Email: ubndquangtruong@gmail.com
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa